การสร้างสาวก (รวมเล่ม)
การสร้างสาวก (รวมเล่ม)
การสร้างสาวก (รวมเล่ม)
การสร้างสาวก (รวมเล่ม)

การสร้างสาวก (รวมเล่ม)

Regular price $9.99 Sale

บทเรียนสำหรับผู้สนใจและคริสเตียนใหม่  ที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์
เล่มนี้มีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจพร้อมด้วยคำถามเพื่อการนำไปปฏิบัติ

Basic lessons for the Christian life. Developed in Thailand, this course book has 6 sections with 57 short lessons. Easy question-answer sessions on Bible passages help local churches build up their disciples and also help new local preachers with outlines.